< Tillbaka

Bortforsling av avfall

Bortforsling till återvinningscentral med allt från trädgårdsavfall till skräp från förrådet. Denna tjänst är tyvärr inte RUT berättigad.

Vi debiterar för inhyrd kärra eller pick up och om du har ÅVC kort så använder vi detta för att tömma. Kortet återlämnas efter tömning.

Anlita ett SeniorProffs